O mnie - Adwokat Marcelina Gruca


Absolwentka
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim.


Ukończyła aplikację adwokacką pod patronatem adwokata Andrzeja M. Hermana z Kancelarii Adwokackiej w Bielsku-Białej, a następnie złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki.
 

Od 2005 r. adwokat Marcelina Gruca zdobywała doświadczenie w Kancelarii Adwokackiej w Katowicach, a następnie w Bielsku-Białej.
 

Adwokat Marcelina Gruca jest członkiem Izby Adwokackiej w Bielsku-Białej.
 


SPECJALIZUJEMY SIĘ

 

Specjalizuje się w:

 

  • prawie rodzinnym - w szczególności sprawy: o rozwód i separację, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej ...

 

  • prawie cywilnym - w szczególności sprawy: o zapłatę, odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu udziału w wypadkach komunikacyjnych...

 

  • prawie pracy i ubezpieczeń społecznych - w szczególności: ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania ...