Cennik usług Kancelarii Adwokackiej adwokata Marceliny Gruca w Bielsku-Białej:

Każdorazowo wysokość honorarium adwokata ustalana jest z Klientem indywidualnie, uwzględniając charakter i stopień skomplikowania sprawy oraz przewidywany konieczny nakład pracy adwokata.

W zależności od potrzeb Klienta oraz charakteru powierzonych spraw, Kancelaria oferuje następujące systemy rozliczeń:
 

 • wynagrodzenie ryczałtowe - za prowadzenie indywidualnej sprawy lub dokonanie poszczególnych czynności,
   
 • stała miesięczna opłata ryczałtowa - w przypadku świadczenia kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw,
   
 • stawka godzinowa - obliczana według ilości godzin poświęconych na opracowanie zagadnienia prawnego na podstawie ustalonej z Klientem stawki.

  


Zakres usług prawnych

 

Zakres usług prawnych Kancelarii Adwokat Marceliny Gruca obejmuje:
 

 

 • prawo rodzinne

(sprawy o: rozwód i separację, alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnimi dziećmi, sprawy związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz z pochodzeniem dziecka, podział majątku dorobkowego, rozliczenie konkubinatu)

   

 • prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

(sprawy o: ustalenie istnienia stosunku pracy, odszkodowania związane ze stosunkiem pracy, opracowywanie regulaminów pracy, układów zbiorowych, wynagradzania  oraz ich zmiany, opracowywanie umów o pracę)

    

 • prawo cywilne

(sprawy o: zapłatę, odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu udziału w wypadkach komunikacyjnych, polisolokaty, kredyty we frankach, sprawy egzekucyjne, spadkowe, o ochronę własności, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona dóbr osobistych)
 

 • prawo karne;
 • prawo administracyjne i sądowoadministracyjne;
 • prawo gospodarcze i handlowe;
 • prawo budowlane